Azərbaycan dilinin kompüter linqvistikası

Nitqi tanıma sistemi

Sözlərin tanınması sistemlərə danışıq girişini təmin edən bir texnologiyadır.

Ətraflı

Nitqin sintezi sistemi

Sözlərin tanınması sistemlərə danışıq girişini təmin edən bir texnologiyadır.

Ətraflı

Mətinlərin orfoqrafik redaktəsi

Sözlərin tanınması sistemlərə danışıq girişini təmin edən bir texnologiyadır.

Ətraflı

Mətnin sentiment analiz

Sözlərin tanınması sistemlərə danışıq girişini təmin edən bir texnologiyadır.

Ətraflı

Mətnin xülasələşdirilməsi

Sözlərin tanınması sistemlərə danışıq girişini təmin edən bir texnologiyadır.

Ətraflı

Sözlərin generasiyası

Sözlərin tanınması sistemlərə danışıq girişini təmin edən bir texnologiyadır.

Ətraflı

Mətnin lemmalaşdırılması

Sözlərin tanınması sistemlərə danışıq girişini təmin edən bir texnologiyadır.

Ətraflı

Nitqdən emosiyanın təyini

Sözlərin tanınması sistemlərə danışıq girişini təmin edən bir texnologiyadır.

Ətraflı

Nitq hissələrinin təyini

Sözlərin tanınması sistemlərə danışıq girişini təmin edən bir texnologiyadır.

Ətraflı

ANLAT: İntellektual dialoq sistemi

Sözlərin tanınması sistemlərə danışıq girişini təmin edən bir texnologiyadır.

Ətraflı

MİRZƏ: Mətnlərin orfoqrafik redaktə sistemi

Sözlərin tanınması sistemlərə danışıq girişini təmin edən bir texnologiyadır.

Ətraflı

Open
flexible architecture

Our library of 1200+ apps and integrations lets you add your everyday systems with a click, and our comprehensive set of APIs allows you to extend and customize solutions. When you connect your tech stack to Zendesk, data is useful and usable.
© 2024 n.az